Thông báo tuyển sinh Tiếng Anh sơ cấp bậc 2, UDCNTT cơ bản năm 2019

Trung tâm GDTX-HN Bắc Giang liên tục tuyển sinh đào tạo các lớp Tiếng Anh, Tiếng Trung sơ cấp bậc 2, Ứng dụng CNTT cơ bản theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:Trung tâm GDTX-HN Bắc Giang liên tục tuyển sinh đào tạo các lớp Tiếng Anh, Tiếng Trung sơ cấp bậc 2, Ứng dụng CNTT cơ bản theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

1. Tiếng Anh, Tiếng Trung sơ cấp bậc 1, 2:

- Học viên được theo học chương trình Tiếng Anh, Tiếng Trung sơ cấp bậc 1, 2 và tham gia dự thi chứng chỉ sau khi hoàn thành khoá học nếu đủ điều kiện.

- Thời gian học: 3-4 tháng vào các buổi sáng, chiều, tối trong tuần, các ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật (theo nhu cầu học viên).

- Học phí:

+ Tiếng Anh, Trung sơ cấp bậc 1: 1.100.000 đồng/ khoá học/ học viên

+ Tiếng Anh, Trung sơ cấp bậc 2: 1.300.000 đồng/ khoá học/ học viên

(Kinh phí trên chưa bao gồm lệ phí thi cấp chứng chỉ)

- Thời gian khai giảng: Liên tục khi đủ học viên (15 đến 25 học viên/ 1 lớp)

2. Ứng dụng CNTT cơ bản:

- Học viên được đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường học tập đa phương tiện hiện đại nhất tỉnh Bắc Giang. Kết thúc khoá học học viên được tham gia dự thi cấp chứng chỉ theo quy định.

- Học phí:

+ Ứng dụng CNTT cơ bản (180 tiết): 1.200.000 đồng / khoá học

+ Hướng dẫn ôn tập và kỹ năng làm bài thi: 500.000 đồng/ học viên

(Kinh phí trên chưa bao gồm lệ phí thi cấp chứng chỉ)

- Lệ phí thi cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/ học viên

- Thời gian học: 3 tháng vào các buổi sáng, chiều, tối trong tuần, các ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật (theo nhu cầu học viên).

- Thời gian ôn: Các buổi sáng, chiều, tối trong tuần, các ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật (theo nhu cầu học viên).

- Thời gian khai giảng: Liên tục khi đủ học viên (15 đến 25 học viên/ 1 lớp)

- Thời gian thi: Hằng tuần nếu đủ số lượng học viên (30 học viên).

Đăng ký học tại: Trung tâm GDTX-HN tỉnh (Cơ sở 2) đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (gần Sở Giáo dục và Đào tạo)

Điện thoại hỗ trợ: 0204.3854.204

1. Tiếng Anh, Tiếng Trung sơ cấp bậc 1, 2:

- Học viên được theo học chương trình Tiếng Anh, Tiếng Trung sơ cấp bậc 1, 2 và tham gia dự thi chứng chỉ sau khi hoàn thành khoá học nếu đủ điều kiện.

- Thời gian học: 3-4 tháng vào các buổi sáng, chiều, tối trong tuần, các ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật (theo nhu cầu học viên).

- Học phí:

+ Tiếng Anh, Trung sơ cấp bậc 1: 1.100.000 đồng/ khoá học/ học viên

+ Tiếng Anh, Trung sơ cấp bậc 2: 1.300.000 đồng/ khoá học/ học viên

(Kinh phí trên chưa bao gồm lệ phí thi cấp chứng chỉ)

- Thời gian khai giảng: Liên tục khi đủ học viên (15 đến 25 học viên/ 1 lớp)

2. Ứng dụng CNTT cơ bản:

- Học viên được đào tạo, bồi dưỡng trong môi trường học tập đa phương tiện hiện đại nhất tỉnh Bắc Giang. Kết thúc khoá học học viên được tham gia dự thi cấp chứng chỉ theo quy định.

- Học phí:

+ Ứng dụng CNTT cơ bản (180 tiết): 1.200.000 đồng / khoá học

+ Hướng dẫn ôn tập và kỹ năng làm bài thi: 500.000 đồng/ học viên

(Kinh phí trên chưa bao gồm lệ phí thi cấp chứng chỉ)

- Lệ phí thi cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/ học viên

- Thời gian học: 3 tháng vào các buổi sáng, chiều, tối trong tuần, các ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật (theo nhu cầu học viên).

- Thời gian ôn: Các buổi sáng, chiều, tối trong tuần, các ngày thứ Bẩy, Chủ Nhật (theo nhu cầu học viên).

- Thời gian khai giảng: Liên tục khi đủ học viên (15 đến 25 học viên/ 1 lớp)

- Thời gian thi: Hằng tuần nếu đủ số lượng học viên (30 học viên).

Đăng ký học tại: Trung tâm GDTX-HN tỉnh (Cơ sở 2) đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (gần Sở Giáo dục và Đào tạo)

Điện thoại hỗ trợ: 0204.3854.204

Bài tin liên quan

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: CS1: 832 đường Lê Lợi, CS2: đường Lý Tự Trọng, TP Bắc Giang

Điện thoại: 0204. 854.204

Email: ttgdtxhntinh@bacgiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

EduPortal