THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

Năm học 2019-2020, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang liên kết với các Trường Đại học liên tục tuyển sinh đại học và các loại hình bồi dưỡng cấp chứng chỉ, cụ thể như sau: 

I. Đại học hệ Vừa làm vừa học (Tại chức)

Ngành đào tạo

Điều kiện xét tuyển

Thời gian đào tạo

Trường liên kết

1. Văn bằng ĐH thứ 2

- Luật Kinh tế; Luật học

- Kế toán; Quản trị kinh doanh;  

- Tiếng Anh

Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ.

2 năm

Học vào th 7 và chủ nhật

Trường ĐH Mở Hà Nội

2. Liên thông ĐH

 Luật Kinh tế; Luật học

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề

Từ 1,5 đến 3 năm

Học vào th 7 và chủ nhật

Trường ĐH Mở Hà Nội

3. Văn bằng ĐH 1

Luật Kinh tế; Luật học

Kế toán; Quản trị kinh doanh

 

Có bằng tốt nghiệp THPT

 

 

4 năm

Học vào th 7 và chủ nhật

 

Trường ĐH Mở Hà Nội

 

II. Đại học hệ Từ xa

Ngành đào tạo

Điều kiện xét tuyển

Thời gian đào tạo

Phương thức học