Thông báo hỗ trợ tuyển sinh thạc sỹ năm 2018

Căn cứ Thông báo sổ 756/TB-ĐHM ngày 28/3/2018/ của Viện Đại học M ở Hà Nội về tuyên sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2018;
Căn cứ đề nghị của Viện Đại học Mở Hà Nội với Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp (GDTX-HN) tỉnh Bắc Giang về việc giúp Viện Đại học Mở Hà Nội tuyền sinh thạc sỹ

Tài liệu đính kèm: Tải về

Truns tâm GDTX-HN tỉnh Bắc Giane thông báo về việc hỗ trợ Viện Đại học Mở Hà Nội tuyên sinh thạc sỹ cụ thể như sau:
1. Các ngành đào tạo:

2. Đối tượng tuyển sinh
- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.

- Có đủ sức khỏe để học tập.
- Dã tốt nghiệp đại học ngành đúng, nơành phù họp, ngành gần, ngành khác với
chuyên neành đăns ký. (Có phụ lục kèm theo).
3. Hồ Sơ dự thi
- Đon xin dự thi (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;
- Ban sao văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điêm (có chứng thực), các chứng chỉ bổ túc kiến thức (nếu có); thí sinh tốt nghiệp đại học theo hình thức liên thông từ trung câp/cao đăng thì phai có bằng và bảng điếm trung câp/cao đăng; Nêu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điếm văn bằng 1;
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) (có chúng thực);
- Giấv chứng nhận đủ sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế);
- 02 phong bì dán tem kèm địa chỉ của thí sinh, số điện thoại liên hệ; 03 ảnh 4 X 6cm;
- Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh (đôi với hô sơ đăng ký dự thi chuyên ngành QTKD, đối tượng có bằns tốt nghiệp đại học ngành khác).
4. Lệ phí thi tuyển và học phí
- Lệ phí đăng kí dự thi: 100.000/thí sinh/hồ SO'
- Lệ phí thi: 150.000đ/thí sinh/môn dự thi
- Học phí: Theo quy định hiện hành của Viện Đại học Mở' Hà Nội
5.Các môn thi tuyển sinh

6. Điểm phát hành và thu hồ sơ
Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang nhận tư vấn, đăng ký, phát hành
và nhận hô sơ tuyên sinh tại:
- Co' sở 1: Phòng 107- nhà A, số điện thoại liên hệ: 0204.3558866; Di động: Mrs
Xuân: 0986.123.337.
- Cơ sở 2: Phòng Đào tạo, số điện thoại liên hệ: 0204.3854204. Di động: Mrs Hoa:
01686217124.
 

Bài tin liên quan

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: CS1: 832 đường Lê Lợi, CS2: đường Lý Tự Trọng, TP Bắc Giang

Điện thoại: 0204. 854.204

Email: ttgdtxhntinh@bacgiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

VietelStudy