Lượt xem: 59

Niên giám thống kê


Thông tin tài liệu

Niên giám thống kê

Giới thiệu:

Niên gián thống kê giai đoạn 2015-2020 của Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, tin học tỉnh Bắc Giang

- Thống kê đội ngũ

- Thực hiện kế hoạch giáo dục

- Chất lượng đào tạo

- Cơ sở vật chất

Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội