• Phạm Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989127159
  • Email:
   pvlongyd@gmail.com
 • Nguyễn Phú Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0945636026
  • Email:
   phuhiepttgdtxbg@gmail.com

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: CS1: 832 đường Lê Lợi, CS2: đường Lý Tự Trọng, TP Bắc Giang

Điện thoại: 0204. 854.204

Email: ttgdtxhntinh@bacgiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

VietelStudy