• Nguyễn Văn Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   0983641108
  • Email:
   duongthbg@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   0978566277
  • Email:
   nntien.ttt@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Đăng Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   0912057810
  • Email:
   vdhung@bacgiang.edu.vn
 • Thân Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   0913069468
  • Email:
   tvlam.ktth@bacgiang.edu.vn
 • Đỗ Phi Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó giám đốc
  • Điện thoại:
   0912314016
  • Email:
   dplien@bacgiang.edu.vn

Trung tâm GDTX-HN tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: CS1: 832 đường Lê Lợi, CS2: đường Lý Tự Trọng, TP Bắc Giang

Điện thoại: 0204. 854.204

Email: ttgdtxhntinh@bacgiang.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

VietelStudy